Fasadtvätt

En ren fasad skapar inte bara förtroende och trivsel. En ren fasad bidrar också till lägre energiförbrukning och bibehållet värde på fastigheten.

 

Klottersanering

Vi avlägsnar klotter på fasader och övriga ytor utan att underlagets utseende eller struktur förändras. Därefter applicerar vi klotterskydd för att förhindra nytt klotter från att fästa.

 

Underhåll

Vi håller efter grönytor vid tex rondeller och rastplatser. Vi utför även totalservice på rastplatser med städning, sophantering och hygienutrymmen osv.

1
1

Vi arbetar för en
trivsam omgivning

Oavsett om det handlar om fasadtvätt, klotterborttagning, rastplatsunderhåll eller röjning av sly så är vår målsättning alltid densamma. Att bidra till en trevligare omgivning. Vårt arbete kan göra skillnad på hur ett företag, en tätort eller en kommun uppfattas av kunder, besökare och turister. Vi vill bidra till en omgivning där människor trivs.

TSFS Entreprenad Klottersanering

Klottersanering

Färg, asfalt och tjära hamnar ibland på ställen de inte hör hemma. Vi avlägsnar detta med effektiva metoder, skonsamma för både miljö och material. Vi utför klottersanering, klotterskydd, våtblästring, mm.

LÄS MER
TSFS Entreprenad Fasadtvätt

Tvättning

En smutsig fasad sänker inte bara intrycket av din verksamhet. Det sänker också värdet på fastigheten. Vi håller efter din fastighet med hjälp av fasadtvätt, fasadimpregnering, tak- och plattvätt.

LÄS MER
TSFS Entreprenad Underhåll

Underhåll

Vi gillar att bidra till trivsamma omgivningar. Väl underhållna miljöer är så mycket trevligare att vistas i. Vi tar hand om underhåll, service och grönyteskötsel av fastigheter, rondeller och rastplatser.

LÄS MER
TSFS Entreprenad Röjning

Röjning

Vi röjer både stora och små ytor med både stora och små maskiner, från trimmer till larvgående slyrobot. Vi håller nere gräs, buskar och sly vid vägkanter, brofästen, viadukter, mm.

LÄS MER

”Om man tar oss för givet så vet vi att vi lyckats.”

TSFS Entreprenad är en heltäckande servicepartner inom tvättning, service och underhåll av offentliga miljöer, industrifastigheter och vägnära miljöer. Vår strävan är att skapa en trivsam omgivning i miljöer där allmänheten vistas varje dag. Miljöer man kanske inte tänker har så stor betydelse, förrän de blir eftersatta. Miljöer man tar för givet att de ska vara välstädade och i bra skick när man vistas i dem…

LÄS MER

Miljö & kvalitet

Tillsammans med våra leverantörer jagar vi ständigt efter lösningar som bidrar till en bättre utemiljö. Vi väljer skonsamma serviceprocesser som är hållbara för miljön och våra produkter och tjänster utvecklas med ett genomgående miljö- och kvalitetstänk. I vårt dagliga arbete samarbetar vi med miljövårdande myndigheter.

TSFS Entreprenad AB

Lovenegatan 4
52141 Falköping

Tel: 0703-690 590
E-post: info@tsfs.nu

Faktureringsadress:
Oxelbacka 1
541 92 SKÖVDE