Klottersanering

Klotter är vanligt förekommande i våra offentliga miljöer. Kvaliteten är skiftande och ibland kan det till och med se imponerande ut. Men är det oönskat så spelar den artistiska nivån ingen roll. Genom att snabbt avlägsna klotter så minskar man risken att det kommer tillbaka. Detta då många utövare gärna ser att deras ”tag” syns så länge som möjligt. Är man snabb med att sanera så blir det inte lika kul helt enkelt.

Vi jobbar med effektiva metoder som är skonsamma för miljö och fasadmaterial. Det vanligaste är kemisk klottersanering som vi applicerar och sedan avlägsnar med varmvatten under högtryck. Vid tuffare utmaningar våtblästrar vi.

Klottersanering

Målsättningen med klotterborttagning ska vara att avlägsna klottret från det underlag som det är applicerat på, utan att underlagets utseende, struktur eller form förändras. I klartext innebär det att man måste vara noggrann med de metoder och kemikalier man använder.

Klotterskydd

Var steget före klottrarna och använd klotterskydd; en form av skyddsbehandling som appliceras på en ren yta för att förhindra klottret att tränga in i ytan. Klotterskydd kan vara antingen transparent eller i valfri färg.

Blästring

Våtblästring är en typ av rengörningsmetod som lämpar sig bra för hårda ytor där man vill ta bort färg, bruksspill eller smuts samt ytor där man vill avlägsna hela putsskikt för en senare omputsning.

Asfalt- och tjärborttagning

Asfaltsperioden är en stressig period med hårt, tufft och ofta utsatt arbete längs vägar etc. Då kan det lätt hända att tjära spills ut på underlaget. I dessa lägen kommer vi ut till platsen med våra mobila saneringsenheter och ta bort asfalts-tjäran. Vi har bl.a. högtryckstvättar på 250 bar. Vi kan även våtblästra om det skulle behövas.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta oss på 0703-690 590 eller info@tsfs.nu så berättar vi mer.