Tvättning

Tvättning av fasader, tak, marksten och soprum är en fråga om trivsel. Genom att hålla efter sin fastighet och omgivning skapar man miljöer människor vill vistas i. Tänk vad en smutsig fasad på stormarknaden, kommunhuset eller kontorshotellet skulle ge för intryck och hur det påverkar människors val. Handlar man på en stormarknad som ser skitig ut redan vid första ögonkastet? Hur ser då insidan ut? Smuts påverkar mer än man tror.

Att tvätta fasaden regelbundet har ytterligare fördelar. Smuts sliter. Med fasadtvättning förlänger man fasadens livstid. En smutsig fasad bidrar generellt till ökad energiförbrukning. Med en ren fasad slipper man ökade driftskostnader samt att man bibehåller man värdet på fastigheten.

Fasadrengöring

Smutsiga fasader skapar i allmänhet en högre energiförbrukning. Den idag mest kostnadseffektiva rengöringsmetoden är att tvätta med kemikalier och spola av dessa med varmt vatten under högt tryck. Metoderna varierar med hänsyn till olika fasadmaterial och föroreningar.

Fasadimpregnering

Genom att impregnera fasaden skyddar du den mot det sura nedfall som fukten annars transporterar in i underlaget, något som bryter ner och åldrar fasadmaterialet i förtid. Impregneringarna består av silan, siloxan eller en kombination av dessa för att uppnå önskad effekt.

Taktvätt

Vid taktvätt avlägsnas mossa, alger och luftburna missfärgningar på ett effektivt, miljövänligt och billigt sätt. Vid dessa arbeten använder vi oss av ställningar eller lift.

Platt-tvätt

Har du en smutsig innergård? Eller visste du att mossbeklädda plattor ökar risken för halkolyckor? Tvättning av plattbelagda ytor hjälper dig att höja trivseln för dina boende och ger dig en renare utemiljö samt ett positivt intryck för besökare.

Sopkärlstvätt

Med vår mobila tvättenhet kommer vi ut på plats och rengör dina sopkärl både ut- och invändigt. Detta gör att kärlen luktar -mindre, håller längre och ser snyggare ut. Spillvattnet samlas upp i en tank i vår tvättenhet och töms sedan på en av kommunen anvisad plats.

Soprumstvätt

Har du problem med dålig lukt i soprummet? Då kan vi hjälpa till med att få bort den dåliga lukten och få en trevligare miljö i ert soprum. Vi använder miljögodkända rengöringsmedel som är långtidsverkande mot dålig lukt.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta oss på 0703-690 590 eller info@tsfs.nu så berättar vi mer.