Klottersanering

Målsättningen med klotterborttagning ska vara att avlägsna klottret från det underlag som det är applicerat på, utan att underlagets utseende, struktur eller form förändras. I klartext innebär det att man måste vara noggrann med de metoder och kemikalier man använder.

Klotterskydd

Var steget före klottrarna och använd klotterskydd; en form av skyddsbehandling som appliceras på en ren yta för att förhindra klottret att tränga in i ytan. Klotterskydd kan vara antingen transparent eller i valfri färg.

Blästring

Våtblästring är en typ av rengörningsmetod som lämpar sig bra för hårda ytor där man vill ta bort färg, bruksspill eller smuts samt ytor där man vill avlägsna hela putsskikt för en senare omputsning.

Asfalt- och tjärborttagning

Asfaltsperioden är en stressig period med hårt, tufft och ofta utsatt arbete längs vägar etc. Då kan det lätt hända att tjära spills ut på underlaget. I dessa lägen kommer vi ut till platsen med våra mobila saneringsenheter och ta bort asfalts-tjäran. Vi har bl.a. högtryckstvättar på 250 bar. Vi kan även våtblästra om det skulle behövas.

Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta oss på 0703-690 590 eller info@tsfs.nu så berättar vi mer.